Fossum setter en ny standard for bærekraftig boligbygging.

For å løse klima- og miljøutfordringene må vi ta grep både nasjonalt og lokalt. Vi vil at Fossum Bruk skal ta ledertrøya i utviklingen av fremtidens byggeprosjekt. God tid til planlegging gir bedre resultat, og vi skal sette standarden for fremtidens boligprosjekter.

Fossum Bruk forvandles fra industriområde til miljølandsby

På Fossum Bruk bygger vi for fremtiden. Gjennom smarte materialvalg og gode kollektivløsninger sikrer vi lave klimautslipp og et godt lokalmiljø for alle. Fossum Bruk tilrettelegger for viktige tjenester nær folk. Barnehager for de yngste, en god skole for barna våre, et omsorgssenter for våre eldste, og økt tilgang til friluftsliv og idrettsanlegg for alle. Fossum Bruk skal svare på de mål og ambisjoner Bærum Kommune har i sin vedtatte klimastrategi.

På 1990-tallet sto grunneier foran et veivalg der en tilnærmet fordobling av industriaktiviteten var et alternativ og åpning og fornying av området gjennom boligutvikling var et annet. I 1999 ble dette veivalget tatt da planprosessen for fremtidig boligutvikling ble startet opp. Gjennom en områderegulering er vi et viktig skritt nærmere å transformere området fra industri til miljølandsby.

Klimaklok utbygging med fokus på tre

Vi vil at Fossum Bruk utvikles som et ZEN-prosjekt; Zero Emission Neighbourhood. Vi vil vurdere bruk av massivtre som et storskalaprosjekt, noe som vil utfordre og utvikle byggebransjen. Til dette vi dra nytte av erfaringer fra Powerhouse, FutureBuilt, ZEN-prosjektene og andre moderne prosjekter. Vi skal lære av de beste fagmiljøene, og realisere et unikt og fremtidsrettet miljøprosjekt. På Fossum Bruk vil lokale energikilder som solenergi, bioenergi og jordvarme tas i bruk. Smarte løsninger og teknologi brukes i boliger og servicefunksjoner for å oppnå en grønnere fremtid. Fossum Bruk er tilknyttet Smart City Bærum.

Nydyrking gir mer matjord

Lokalisering av skole og barnehage gjør at landskapsrommet holdes åpent og frigjør matjord sammenlignet med tidligere plan. Parsellhager skal sørge for et godt lokalmiljø med nærhet til naturen. Barn og voksne skal sikres mulighet til selv å kunne oppdage og dyrke frem både vekster og grønnsaker. Smiejordet skal også i framtiden benyttes til jordbruk, idrett, gressletter for lek, skileik og annen aktivitet. Arealer som brukes til idrett vil kompenseres av nye jordbruksarealer i Bærum kommune, slik at det netto vil bli mer matjord i kommunen.

Fossum Bruk skal bli en miljølandsby som imponerer
og setter ny standard for miljø og sosial bærekraft.