Boliger for alle.

Vi skal skape et bomiljø som passer for alle,
uavhengig av livsfase.

Vi skal skape gode hjem for våre eldre

Vi skal bygge boliger med service for hele livsløpet. Fossum skal ha nærhet til viktige tilbud som lokalsenter, omsorgssenter, dagpleie, friluftsliv og trening.

Vi vil utvikle et fellesskap som gir trivsel og hindrer ensomhet

Vi skal utforme et område som bidrar til inkluderende fellesskap, sosiale arenaer for barn og eldre og etablere de gamle arbeiderboligene som et sosialt møtepunkt. Det skal legges til rette for kulturtilbud, kurs, verksted, ungdomsklubb og aktiviteter. Frisør, lege, tannlege, dagligvare og andre servicetilbud vil gjøre Fossum Bruk til et sted preget av nærhet og trygghet.

Delingsøkonomi

Gjenbruk og delingsøkonomi vil stå sentralt i prosjektet. El-sykler, transportsykler, kajakk-pool, felles smøreboder, byttemarkeder og felleslokaler for arrangementer er bare noen av tilbudene som vil gjøres tilgjengelig på Fossum.

Rom for fysisk aktivitet og frivillighet

Vi er opptatt av å legge til rette for våre naboer, organisasjonsliv og øvrig lokalsamfunn. Vi vet at idretten på Eiksmarka og Fossum trenger mer kapasitet til trening og aktivitet. Nærheten til marka, Bogstadvannet og idrettsanlegget legger til rette for alle typer fysisk aktivitet. Vi vil involvere idrettslaget i planleggingen, og har ambisjon om at Fossum skal bli et sted hvor idrettsglede og friluftsliv preger hele området.

Fossum Bruk skal bli en miljølandsby som imponerer
og setter ny standard for miljø og sosial bærekraft.